• PHOROS Bergbau LKW
 • PHOROS Bergbau LKW
 • PHOROS Bergbau LKW
 • PHOROS Bergbau LKW
 • PHOROS Bergbau LKW
 • PHOROS Bergbau LKW
 • PHOROS Bergbau LKW

PHOROS

griech.: φορος , phoros "tragend, bringend"
Ein Bergbau LKW für den Abtransport von Schutt mit einer Bauhöhe von unter 2m. Er bildet mit seinem "Bruder" PHAGOS 2.0 eine Arbeitseinheit.

copyright OBERWELZdesign